حلقه‌ی فلاش لوموگرافی

حلقه‌ی فلاش را ببندید و با اضافه کردن انفجاری از جلوه‌های نوری به لنزتان از نتایج عالی آن لذت ببرید.

حلقه‌ی فلاش لوموگرافی کاملا لنزتان را در بر می‌گیرد و سوژه‌ی‌تان را غرق دریایی از نور می‌کند. این ابزار باعث می‌شود پرتره‌های کلوزآپ ظاهری بسیار شاخص داشته باشند.