شرایط گارانتی

دوربین های خریداری شده از سفارت لوموگرافی تهران دارای یکسال گارانتی در قبال عیوب ناشی از ساخت هستند. این گارانتی شامل ایرادات ناشی از خراشیدگی، تغییر شکل، زنگ زدگی یا عیوب مربوط به استفاده ناصحیح دستگاه نمی باشد. این گارانتی فقط برای محصولاتی که به صورت مستقیم از سفارت لوموگرافی تهران خریداری شده است معتبر است. اقلام شامل گارانتی تعمیر یا در صورت نیاز تعویض خواهند شد.

تمامی دوربین ها و محصولات جانبی دوربین ها شامل گارانتی یکساله از تاریخ خرید مندرج در فاکتور است . زمان فعال سازی گارانتی یا در زمان خرید محصول یا حداکثر ۲ هفته پس ار خرید و صدور فاکتور ضمیمه و ثبت شماره سریال دستگاه در سیستم گارانتی می باشد.

محصولات مصرفی لوموگرافی مانند دفاتر، تیشرت ، کیف، کیف دوربین ، فیلم نگاتیو و غیره شامل گارانتی نیستند.

برای پیگیری و ثبت گارانتی با همراه داشتن جعبه محصول، اقلام داخل جعبه ورسید خرید محصول به سفارت لوموگرافی تهران مراجعه کنید.