قاب تکی افقی

این قاب تکی افقی ساده و مدرن است، با چوب صیقلی و شیشه‌ی ظریفی ساخته شده و برای عکس‌های واید فوق‌العاده است.

این قاب تکی افقی ساده و مدرن است، با چوب صیقلی و شیشه‌ی ظریفی ساخته شده و برای عکس‌های واید فوق‌العاده است.