کنترل‌گر اسپینر 360 درجه

با این کنترل‌گر مخصوص اسپینر 360 درجه می‌توانید از راه دور و حتا در فضای بسته هم عکس‌های پانورامیک نفس‌گیر بگیرید. با این کنترل‌گر به خلاقیت‌تان اجازه‌ی پرواز بدهید.

با این ابزار جذاب لوموگرافی می‌توانید از راه دور و حتا در فضاهای بسته عکس‌های پانورامیکی بگیرید که نفس را در سینه حبس می‌کنند. این کنترل‌گر را تهیه کنید و شکلی از پانوراما را تجربه کنید که پیش از این هرگز ندیده‌اید.