DigitaLIZA 35mm Scanning Mask

با DigitaLIZA 35mm Scanning Mask، عکس‌های خود را با کنترل کامل در قالب‌های لوموگرافیک، اسکن کنید.

DigitaLIZA 35mm Scanning Mas به‌راحتی فیلم‌های با فرمت خاص مانند سوراخ‌های دنده‌ای دو طرف لبه‌ی نگاتیوها، پانورامای بی‌پایان یا نمایش overlap را اسکن می‌کند؛ کاری که یک ماسک 35میلی‌متری استاندارد، توانایی انجام آن را ندارد.
مکانیزم نوآورانه‌ی مغناطیسی DigitaLIZA، فیلم بسیار حساس را در خود نگه می‌دارد تا به شما حداکثر راحتی، کنترل و خلاقیت را بدهد. اگر شما یک لوموگرافری هستید که می‌خواهد حرف آخر را با عکس‌هایش بزند، روی یک اسکنر خوب سرمایه‌گذاری کنید و با DigitaLIZA 35mm رفیق شوید تا هم باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های‌تان شود و هم به شما این امکان را ‌بدهد که رنگ و کیفیت عکس‌های‌تان را کنترل کنید.