Chapbook Set 3

Chapbook روشی رنگارنگ و سرگرم‌کننده برای نگه‌داشتن عکس‌های فوری شماست. با این دفترچه‌ی شیک، ماجراهای Lomographic خودتان را فهرست کنید.

Lomographsهای موردعلاقه‌ی خود‌تان را با این chapbook شیک که در پنج رنگ مختلف موجود است، سازمان‌دهی کنید. این آلبوم دمِ‌دستی و کاربردی دارای یک جلد نرم است و خط دوخت آن روی حاشیه‌ی کتاب دیده می‌شود. همه‌ی مجموعه‌ها اندازه‌های یکسانی دارند؛ اما هرکدام در دو اندازه‌ی متفاوت ارائه می‌شوند.