آزادکننده‌ی کابل گلویی دایانا

آزادکننده‌ی کابل دایانا باعث می‌شود دوربین دایانا F+ شما ثابت باقی بماند؛ بی‌نظیر برای عکس‌های واضح و بدون لرزش، سلف‌پرتره، شبانه و دارای نوردهی بالا.

برای عشاق دایانا دیگر عکس‌های آزاد و سلف‌پرتره‌های رویایی مشکل‌ساز نخواهد بود. آزادکننده‌ی کابل مخصوص دایانا دوربین شما را برای عکس‌های شبانه و دارای نوردهی بالا ثابت نگه می‌دارد. می‌توانید آزادکننده را قفل کنید تا بدون اجبار برای نگه‌ داشتن طولانی‌مدت آن عکس‌هایی با نوردهی بالا بگیرید. همچنین می‌توانید تا زمانی نوردهی انجام دهید که آزادکننده را در دست‌تان گرفته‌اید. این کیت برای گرفتن سلف‌پرتره هم عالی است. محصولی فوق‌العاده برای سلف‌پرتره، عکاسی شبانه و عکس‌هایی با نوردهی بالا. محتوی آزادکننده‌ی کابل، آداپتور آزادکننده‌ی کابل و پوستر.